Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Τεχνικός Σχεδιασμός (CAD, CAM, CIM) - ΜΕΡΟΣ 1ο

  • Κατασκευή αρχιτεκτονικου σχεδίου σπιτιού με το λογισμικό AllyCad:

   • Κατασκευή αρχιτεκτονικου σχεδίου σπιτιού με το λογισμικό Creative Amadeo CAD:
  • Κατασκευή αρχιτεκτονικου σχεδίου σπιτιού με το λογισμικό Home Designer:
      Δεν υπάρχουν σχόλια:

      Δημοσίευση σχολίου