Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ακολουθεί βίντεο δικής μου δημιουργίας διάρκειας 38 λεπτών, για το 1ο Κεφάλαιο της
Τεχνολογίας Επικοινωνιών (Τεχνολογική κατεύθυνση - Β' Λυκείου).

Στην παρουσίαση αυτή περιέχονται αποσπάσματα ταινιών όπως
  • "Lord of the Rings - The Return of the King"
  • "Panic Room"
  • "Fast and Furious IV - Tokyo Drift"
  • "Signs", η οποία είναι ταινία μικρού μήκους.
Επιπλεον περιέχονται ενδιαφέροντα βίντεο από το YouTube, σχετικά με τρόπους
επικοινωνίας...

ΜΕΡΟΣ Α'
ΜΕΡΟΣ Β'

ΜΕΡΟΣ Γ'
ΜΕΡΟΣ Δ' 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο   Τ Α Ι Ν Ι Α Σ

1) Τα πρώτα 2 βίντεο είναι μία ιστορική αναδρομή σε ανακαλύψεις - σταθμούς στην
επικοινωνία ξεκινώντας από τα αρχαία χρόνια μέχρι και το 1966.

2) Ακολουθεί η ταινία μικρού μήκους "Signs" (Σήματα επικοινωνίας), στην οποία 2 νεαροί
εργαζόμενοι σε απέναντι κτίρια επικοινωνούν με χρήση σημάτων γραμμένων σε χαρτί Α4.
Εδώ, μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να περιγράψουν την επικοινωνία που
πραγματώνεται με βάση το υπόδειγμα συστήματος επικοινωνίας (σελ. 9 - σχολικό βιβλίο).

3) Το 4ο βίντεο, είναι απόσπασμα από την ταινία "Άρχοντας των Δαχτυλιδιών - Η επιστροφή
του βασιλιά". Σκοπός της προβολής αυτής είναι να παρουσιάσει στους μαθητές τη χρήση
φωτιάς για την επίτευξη ανθρώπινης επικοινωνίας (σελ. 12 - σχολικό βιβλίο), με
τρόπο οικείο προς αυτούς.

4) Ακολουθεί απόσπασμα από την ταινία "Δωμάτιο Πανικού", κατά τη διάρκεια του
οποίου οι μαθητές παρακολουθούν την αποτυχημένη απόπειρα επικοινωνίας των πρωταγωνιστριών με το γείτονά τους. Η απόπειρα επικοινωνίας υλοποιείται με οπτικά
σήματα με χρήση φακού, ενώ το μήνυμα είναι κωδικοποιημένο με χρήση του κώδικα Morse.
Ο διδάσκων μπορεί να συζητήσει με τους μαθητές για το πως εφαρμόζεται το υπόδειγμα
συστήματος επικοινωνίας σε αυτήν την περίπτωση.

5) Το 6ο βίντεο είναι απόσπασμα από την ταινία "Fast and Furious - Tokyo Drift". Οι
μαθητές βλέπουν ένα παράδειγμα επικοινωνίας ανθρώπου με άνθρωπο, καθώς η εκκίνηση
της "κόντρας" των 2 οδηγών δίνεται από κατέβασμα των χεριών του άνδρα που βρίσκεται
στη γραμμή εκκίνησης.
Παρατήρηση: Σκοπίμως έχω αφήσει όλη τη διεξαγωγή της "κόντρας" γιατί είναι κάτι που
είναι ευχάριστο για τους μαθητές και το ζητάνε επίμονα.

6) Ακολουθεί απόσπασμα από αγώνα Formula 1 (Μονακό 2002) στο οποίο γίνεται
παρουσίαση της επικοινωνίας ανθρώπου με μηχάνημα (σελ. 13 - σχολικό βιβλίο). Πιο
συγκεκριμένα, στη Formula 1 η εκκίνηση του αγώνα δίνεται από το σβήσιμο των 5
κόκκινων φαναριών στη γραμμή εκκίνησης (starting grid). Ο διδάσκων μπορεί να
αντιπαραβάλλει το συγκεκριμένο βίντεο με το προηγούμενο μιας και τα 2 αφορούν τον
τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί αντιλαμβάνονται την έναρξη του αγώνα (στη 1 περίπτωση
επικοινωνούν με άνθρωπο, ενώ στην άλλη με μηχάνημα (φανάρι)).

7) Τα 2 επόμενα βίντεο αφορούν την επικοινωνία των ζώων (σελ. 13 - σχολικό βιβλίο). Οι
μαθητές μαθαίνουν τον τρόπο επικοινωνίας των μυρμηγκιών (έκκριση χημικών ουσιών)
και των μελισσών (χορός με συγκεριμένο προσανατολισμό και ένταση).

8) Τέλος, παρουσιάζεται ένας διαγωνισμός ταχύτητας που έλαβε μέρος στην Νότιο Αφρική
μεταξύ ενός περιστεριού (οι μαθητές βλέπουν το περιστέρι ως τρόπο επικοινωνίας)
και της ADSL γραμμής μιας εταιρείας τηλεπικοινωνιών της Νοτίου Αφρικής.

1 σχόλιο: